SabzArticleView

امکانات

MuseumFacilities

بـــــرج پرچــم بـــــرج پرچــم بـــــرج پرچــم بـــــرج پرچــم
بـــــرج پرچــم
Facility Comments

برج پرچم موزه ملی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس :

بزرگترین ومرتفع ترین پرچم ایران که درجوار موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قراردارد ، همچنین یکی از سه پرچم بلند درجهان است . محل استقرار این پرچم ، دریکی ازمرتفع ترین قسمت های بوستان طالقانی واقع شده که شامل برج پرچم ، مسیر، پل دسترس ،تجهیزات جانبی ومحل استقرارکادرفنی است .

همچنین ازتجهیزات به کاررفته درآن می توان به سامانه نگهدارنده وبالابر پرچم ، دوربین ضد لغزش ، دستگاه هواسنج ، صاعقه گیر وچراغ هشدارهواپیما اشاره کرد .

ارتفاع برج پرچم 150 متر ومساحت خود پرچم 1000متر مربع است .محل استقرار برج پرچم به گونه ای درنظر گرفته شده که مشرف به مقبره الشهدا و موزه ملی  انقلاب اسلامی ودفاع مقدس باشد .

جنس پرچم از پارچه مقاوم تهیه شده وباسرعت باد 7 متر درثانیه به اهتزاز در می آید . نوع سازه پایه پرچم ، مخروطی فولادی بوده وهمچنین ازنظر فنی بسیار مهم وپیچیده میباشد .

کارساخت برج پرچم تهران بیستمین روز بهمن سال 90 کلید خورد وارتفاع این برج از سطح زمین 210 متربرآورد می شود . نگاهی به زمان ساخت برج پرچم تهران نشان می دهد که این برج درکمتر از شش ماه ساخته شد وهمین موضوع باعث شد سرعت ساخت آن رکورد دار درتمام دنیا باشد  .ابعاد پرچمی هم که روی این برج به اهتزار درآمده 42 متر در 24 متر است . یعنی این پرچم 1000 متر مربع وسعت دارد که به نوع خود در دنیا بی رقیب است .

سختی های کارساخت برج پرچم :

ساخت برج پرچم با این ارتفاع آن هم درشرایطی که تاکنون مشابهی از آن درایران ساخته نشده بود ، کارساده ای نبود ، طبیعی است وقتی هیچ تجربه این چنینی درایران وجود نداشت ، هیچ آئین نامه وبارگذاری خاصی هم برای آن تعریف نشده باشد . همین موضوع باعث شد سازندگان برج پرچم به فکر استفاده ازتجربیات كشورهاي دیگربیفتند . به همین منظور هم ازطرح تونل باد که توسط بسیاری ازکشورهای توسعه یافته وصاحب فن مورد تائید است ، استفاده شد تا تاثیرات بارهای وارده بر سازه به دست آید . با این وجود این کاملا روشن بود که برای ساخت برج پرچم باید دو موضوع اساسی درنظر گرفته می شد . موضوعاتی که سازندگانش به آن ((بار)) می گویند . یکی بار زلزله ودیگری بار باد . مطالعات صورت گرفت ونتیجه آن شد که برای این پروژه درنظرگرفتن وضعیت باد بیش از زلزله حیاتی است . به همین دلیل هم طراحی سازه براساس باد 120 کیلومتر بر ساعت با دوره بازگشت 50 ساله انجام شد : اتفاقی که سبب شد این برج به گونه ای ساخته شود که با وزش چنین بادی نوک برج تا 2/7 متر حرکت کند .

عملیات طاقت فرسا برای نصب قطعات برج :

ساخت برج پرچم نیاز به فولادی با مقاومت وانعطاف پذیری بالا داشت : فولادی که تاپیش ازاین درایران ساخته نشده بود . اما موضوعی که درزمان تولید ونصب این قطعات باید مورد توجه قرار می گرفت وخود ازسختی های آن به حساب می آمد ((تنش گیری)) این فولادها بود . اتفاقی که باعث شد قطعات به کوره برده شود وتحت 800 درجه سانتیگراد حرارت قرار گیرد تا تنش هایی که براثر جوشکاری ایجاد می شد، ازبین برود اما شاید یکی ازحساس ترین مرحله کار ساخت برج پرچم مربوط به جابجایی قطعات این سازه می شد . حمل قطعات بسیاربزرگ که درخارج ازشهرساخته می شد و پس ازآن نصب این قطعات خود یکی از سختی های کار برای این پروژه به حساب می آمد :اتفاقی که درابتدا ذهن ها را به سمت استفاده از هلی کوپترسوق داد اما چون هلی کوپتری که ظرفیت انجام این کار را داشته باشد ، درایران موجود نبود وازطرفی کار با هلی کوپتر ریسک بالایی داشت ، تصمیم بر آن شد که ازیک جرثقیل با ظرفیت 1200 تن استفاده شود . جرثقیلی که باید به عسلویه می آمد واز آنجا به تهران منتقل می شد . اما همین جرثقیل واستفاده ازآن هم دردسرهای خود را داشت . جرثقیل 1200 تنی نمیتوانست نزدیک پایه بیاید وباید درخیابان قرار می گرفت . با این وضعیت هرچه فاصله بیشتر می شد ظرفیت افت می کرد ومشکل ساز می شد .بنابراین استفا ده ازاین جرثقیل هم حذف شد ونهایتا سازندگان تصمیم گرفتند ازیک تاور استفاده کنند که دردنیا تعداد اندکی ازآن ساخته شده و کرایه بالایی دارد . این تاور به صورت خود ایستا تاارتفاع 150 متربالا می رفت وسپس با کابل های کششی مهار می شد .

 

زیر پای برج پرچم سفت سفت است

سازه برج پرچم با ابعاد خاصی که دارد بیش ازهرچیز نیازمند استحکام درزمین قرارگیری است .

اتفاقی که سازندگان آن می گویند این سازه درمنطقه ای قرارگرفته که با توجه به آزمایشهای صورت گرفته یکی از محکم ترین خاکهای تهران را دارد . آنها می گویند محل استقرار برج پرچم به گونه ای درنظرگرفته شده که با توجه به جایگاه رفیع شهدا مشرف به مقبره الشهدا و موزه ملی انقلاب اسلامی ودفاع مقدس وهمچنین تلفیقی ازفضاهای رسمی با فضاهای طبیعی به وسیله عناصر معماری باشد . با این وجود گویا کاربه گونه ای صورت گرفته که کمترین دخل وتصرف درطبیعت پارک طالقانی و راه های ورود وخروج آن صورت گیرد . از سوی دیگرمثل اینکه این برج به گونه ای ساخته شده که بتواند کاربری های متعددی داشته باشد وهمین موضوع اهمیت آن را دوچندان می کند .  

1500 متر ارتفاع ازسطح دریا

سازه برج پرچم درزمینی به مساحت شش هزار مترمربع بازیربنایی معادل 530 مترمربع قراردارد . سازه ای که ازسطح دریا 1500مترارتفاع دارد وفضای مکث سیاحتی جهت تقرب به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مساحتی برابر 650 مترمربع را به خود اختصاص داده که شامل مبلمان شهری ونمایشگاهی با بام سبز است . اما این برج محلی هم برای استقرار مدعوین دارد . جایی که ظرفیتی معادل 500 نفر را داراست . برای آنکه به پایه این برج هم برسیم باید 158 پله راطی کنیم  . 453 پله نیز ازپایه تا بالای برج راه است که درجمع 611 پله فاصله سطح زمین تا بلندای برج پرچم است .

 

 

User Comment
Complete Data
Text to Identify Refresh CAPTCHA