SabzArticleView

روزشمار دفاع مقدس

EventsCalendar

الحاق 20 هزار تن از افراد قبایل جعفری (كردهای بخش شمالی عراق) به نیروهای بارزانی

الحاق 20 هزار تن از افراد قبایل جعفری (كردهای بخش شمالی عراق) به نیروهای بارزانی. (با الحاق قبال مذكور كه در منطقه دهوك نقش موثری دارند قدرت حزب دمكراتیك كردستان عراق افزایش یافته است.) گرومیكو (وزیر خارجه شوروی) در دیدار خود با كمیته هفتگانه عرب كه در مسكو صورت گرفته ایران را بطور صحیح مسئول ادامه جنگ با عراق و بحران در منطقه دانست وی همچنین گفت كه ایران نقشه‌هایی دارد كه به موجب آن منطقه را مورد تهدید قرار می‌دهد. "گرومیكو" در سخنان خود پا را از این هم فراتر گذاشت و ایران را بعنوان عنصر تهدید كننده شوروی شمرد (هیئت هفت نفر عرب 05/03/64 وارد مسكو شد.)

SabzArticleView

ارتباط با ما
میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفن روابط عمومی موزه 88657026 داخلی 876
بلیت فروشی تالارها : داخلی 910
بلیت فروشی سراسرنما : داخلی 911
تلفن 88657026
فکس 88657016
Newsletter