SabzArticleView

روزشمار دفاع مقدس

EventsCalendar

برخورد نفتكش شوروی با نام مارشال چویكوف در خلیج فارس با یك مین دریایی

برخورد نفتكش شوروی با نام مارشال چویكوف در خلیج فارس با یك مین دریایی

SabzArticleView

ارتباط با ما
میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفن روابط عمومی موزه : 1578 داخلی 876
بلیت فروشی تالارها : داخلی 910
بلیت فروشی سراسرنما : داخلی 911
تلفن 1578
فکس 88657016
خبر نامه