SabzArticleView

روزشمار دفاع مقدس

EventsCalendar

ادامه گفتگوهای فرماندهان عالی عملیات برای تداوم عملیات صیاد شیرازی
ادامه گفتگوهای فرماندهان عالی عملیات برای تداوم عملیات صیاد شیرازی اعلام كرد كه فرماندهان ارتش با تداوم عملیات مخالفند و برشماری دلایل مخالف. در ادامه مذاكرات با توجه به مطالب ارائه شده توسط آقای محسن رضائی، آقای صیاد شیرازی با تغییر در طرح مانور تداوم عملیات موافقت كرد ولی تصمیمگیری نهایی به بعد از گفتگوی وی با فرماندهان ارتش موكول شد. مخالفت مجدد آقای صیاد شیرازی با طرح پیشنهاد شده پس از رایزنی با فرماندهان ارتش. اتفاق نظر حاضرین مبنی بر ادامة عملیات پس از آمادگی كامل و كسب توان لازم با هدف بصره. گزارشی از اقدامات مهندسی ارتش عراق در حوالی شهرهای بصره، تنومه و نشوه. یك سرباز عراقی: ارتش عراق در بصره و خطوط دفاعی شرق آن و در پشت بامها، كوچهها و خیابانها مشغول ساختن استحكامات دفاعی است. مردم بصره رادیو ایران را گوش میكنند و برای پیروزی ایران دعا میكنند. سرهنگ صیاد شیرازی: تا تنبیه كامل متجاوز قاطعانه به نبرد ادامه خواهیم داد. یكی از فرماندهان نیروهای زرهی سپاه: در عملیات رمضان، 372 دستگاه تانك، نفربر و خودرو ارتش عراق منهدم شد. در گلولهباران شهر آبادان 30 واحد مسكونی آسیب دید. امروز 139 تریلر و كامیون حامل مهمات و تجهیزات نظامی و پزشكی از كشورهای اردن، كویت و عربستان وارد عراق شدند. جیمز دیفنس: كشورهای لهستان و فرانسه 650 تانك "تی 55" و "تی 72" و موشكهای ضدهوایی "كروتال" در اختیار عراق قرار دادهاند. سربازان پناهندة عراقی: نیروهای نظامی مصر، تونس و یمن شمالی در ارتش عراق خدمت میكنند. نشریه "مید": پس از بسته شدن خط انتقال نفت عراق از راه سوریه، عربستان موافقت كرده است كه عراق از طریق لولة نفتی ینبع به صادرات نفت خود ادامه دهد. امروز 127 تن از مردم عراق پس از ورود به ایران تقاضای پناهندگی كردند. بازدید شماری از خبرنگاران و فیلمبرداران رسانههای همگانی خارجی از اردوگاه "حشمتیه" محل نگهداری اسیران عراقی. خبرنگاران هند، ژاپن و تركیه رفتار خوب ایران با اسیران عراقی را تأیید كردند. كشف بمب 70 كیلوگرمی در خودرویی در جادة سقز ـ دیواندره. دستگیری 25 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در شیراز و 8 تن از اعضای چریكهای فدایی خلق در خرمآباد. تدابیر ویژة امنیتی شدید عراق در اطراف ساختمانهای دولتی پس از انفجار در ساختمان وزارت برنامهریزی این كشور. تفسیر رادیو لندن، یك روزنامه یوگسلاویایی، خبرگزاری هندی "یو.ان.آی" و روزنامة جمهوری اسلامی ایران دربارة تردید در خصوص برگزاری گردهمآیی سران غیرمتعهدها در بغداد: رادیو لندن: ادامه جنگ امكان برگزاری اجلاس جنبش عدمتعهد را به طور جدی مورد تردید قرار داده است. خبرگزاری هندی یو.آن.آی.: صدام از شكست سیاسی در صورت برگزار نشدن كنفرانس غیرمتعهدها در بغداد، به وحشت افتاده است. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از ناظران سیاسی در اسلام آباد: تشكیل كنفرانس سران عضو جنبش عدمتعهد در بغداد ناممكن است. پیام رئیسجمهور رومانی به صدام و ودیدار مشاور این رئیسجمهور با وزیر بازرگانی عراق. سفر یك هیئت اقتصادی ایران با سرپرستی وزیر صنایع به آلمان شرقی. اعتراض وزیر دفاع كویت به ورود نیروهای امریكایی به منطقة خلیج فارس: كشورهای غربی با ایجاد وحشت در منطقه و اشاعة عدم امنیت، زمینه را برای ورود خود به منطقه آماده میكنند. مسئولیت حفظ امنیت منطقه وظیفة كشورهای منطقه است. نشریه قبرسی "الموقف العربی": عراق با عقب نشینی ذلتبار به این نتیجه رسیده است كه توان تصرف ذرهای از خاك ایران را ندارد. ایران دریافته است كه تصرف خاك عراق چندان هم آسان نیست. امریكا معتقد است كه جنگ در بصره در حد شلیك توپخانه علیه مواضع یكدیگر باقی خواهد ماند. خودداری دولت فرانسه از بازپرداخت وام یك میلیارد دلاری قرارداد "یوردیف" به ایران. اطلاعیة وزارت امور اقتصادی و دارایی دربارة بدهی یك میلیارد دلاری فرانسه به ایران: این وام را فرانسه تضمین كرده است ولی دولت این كشور و دادگاه تبانی كردهاند و بازپرداخت بدهی را به شرایط سیاسی موكول كردهاند. اشكالات حقوقی وزارت امورخارجه به ادعاهای فرانسه در مورد خودداری از بازپرداخت وام به ایران.

SabzArticleView

ارتباط با ما
میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفن روابط عمومی موزه 88657026 داخلی 885
بلیت فروشی تالارها : داخلی 810
بلیت فروشی سراسرنما : داخلی 811
تلفن 88657026
فکس 88657016
خبر نامه