SabzArticleView

روزشمار دفاع مقدس

EventsCalendar

ابلاغ زمان اجرای عملیات در ضلع غربی جزیره مجنون (تاریخ 22/5/1365) به قرارگاه كربلا
ابلاغ زمان اجرای عملیات در ضلع غربی جزیره مجنون (تاریخ 22/5/1365) به قرارگاه كربلا؛ تشریح طرح مانور، اهداف و خط حد یگانهای عمل كننده و گزارش اقدامات دشمن در سال جاری در این منطقه. برادر رحیم صفوی: اگر ما امروز در حد یك گردان به دشمن حمله كنیم بهتر از این است كه فردا با یك سپاه عملیات انجام دهیم. تجاوز هواپیماهای عراقی به شهرهای سنندج و باختران؛ اصابت گلولههای توپ دشمن به حومه پاوه و شهادت دو تن؛ ادامه تهدیدهای عراق. شهادت هفت تن از افراد سپاه در درگیری با عناصر حزب دمكرات كردستان؛ درگیری بین عوامل كومهله و حزب دمكرات در سقز. دستگیری 295 منافق، ضدانقلاب و جاسوس عراقی در گلوگاه آذربایجان غربی طی 2 ماه. سرهنگ حسین حسنیسعدی را امام خمینی به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب كردند. اعزام داوطلبان بسیجی از دامغان، دشتستان، بوشهر، اراك، ساری، نیشابور، شاهرود و ایلام به جبهه. تشریح فعالیتهای یكساله جهادسازندگی مازندران در كمكرسانی به جبهههای جنگ؛ ناهماهنگی و بیتوجهی پزشكان یك بیمارستان شیراز و شهادت سه تن از رزمندگان. گزارش نشریه خبری نیروی دریایی سپاه از ساخت موشكهای ضد زره و ضد هوایی به صورت كپیسازی؛ نشریه دفاعی IDR: ایران به دنبال كسب اطلاعات در مورد سه نوع سیستم تسلیحاتی ساخت شوروی است كه گمان میرود در ارتش عراق بهكار گرفته شدهاند. صدام طی نامهای سرگشاده به سران جمهوریاسلامی ایران بدون اشاره به تنبیه متجاوز و ضمن اشاره به برتریهای لجستیكی عراق، یك طرح پنج مادهای برای صلح پیشنهاد كرد: 1- عقبنشینی كامل و بدون قید و شرط تا مرزهای شناختهشده بینالمللی. 2- مبادله كامل اسیران. 3- امضای موافقت نامه صلح و عدم تجاوز میان دو كشور. 4- عدم دخالت در امور داخلی یكدیگر. 5- تعهد دو كشور در جهت تحقق ثبات و امنیت منطقه به ویژه منطقه خلیجعربی(فارس). نخستوزیر مصر: «جنگ تهدیدی علیه امنیت قومی عربی است و بر اعراب واجب است كه بهطور متحد برای پایان دادن به جنگ عمل نمایند.» امام دانشگاه اسلامی الازهر مصر اعلام كرد كه آماده است جهت شركت در یك داوری احتمالی برای پایان دادن به جنگ به ایران سفر كند. تظاهرات عراقیهای مقیم لندن علیه كشتارهای رژیم عراق؛ در سال 1362 خونگیری از زندانیان ابوغریب بغداد منجر به فوت 193تن شد؛ در سال 1363، 50 هزار زندانی در عراق تیرباران شدهاند. فرزند آیتالله خویی باارسال نامهای به لوموند، صدور فتوای پدرش علیه جمهوریاسلامی ایران را تكذیب كرد. جلوگیری پلیس فرانسه از برگزاری گردهمآیی ضدانقلابیون ایرانی در پاریس؛ رادیو اسرائیل: دولت شیراك گامهایی برای نزدیكشدن و بهبود مناسبات خود با تهران برداشته است. تصمیم دولت آلمانغربی بر حضور نظامی بیشتر در منطقه خلیج فارس و قصد اعزام كارشناسان نظامی به ایران، عراق و عربستان. رئیسكل بانك مركزی: «در سال جاری قادر به انجام كلیه تعهدات خود هستیم. نرخ تورم در سه ماهه اول سال 8% بود. در تراز پرداختها 5/1 میلیارد دلار مازاد داریم.» روزنامه فرانكفورت روندشاو: مخارج ایران كمتر از عراق است، چون مردم ایران تا حدود زیادی آذوقه سربازان را تأمین میكنند. ایران بین سه تا هفت میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد و اساساً قرض خارجی ندارد. تحرك فرهنگی در زمینه جنگ تحمیلی؛ انتشار اسكناسهای جدید 2000 ریالی با تصویر رزمندگان اسلام؛ طرح ستاد تبلیغات جنگ برای جمعآوری و حفظ آثار و اسناد جنگ؛ برگزاری كنگره "دفاع و جنگ" در هفته جنگ؛ برگزاری سومین دوره مسابقه فرهنگی و ادبی دفاع مقدس. هفتهنامه فرانسوی ژونافریك: مدرنترین پایگاههوایی خاورمیانه با گنجایش 250 هواپیمای جنگی توسط امریكا در عمان گشایش یافت. امریكا برای عملیات دفاع مشترك، از آن بهره میبرد.

SabzArticleView

ارتباط با ما
میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفن روابط عمومی موزه 88657026 داخلی 885
بلیت فروشی تالارها : داخلی 810
بلیت فروشی سراسرنما : داخلی 811
تلفن 88657026
فکس 88657016
خبر نامه