ResearchLibrary

راهنمای تدوین مقاله‌های علمی جهت چاپ در فصلنامه گنجینه دفاع مقدس
1. مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده و برخوردار از مختصات روش‌شناختی و سازمان‌یافته، در ارائه موضوع مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد. 2. پذیرش مقاله برای چاپ، بر عهده هیأت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت و تمامی مسئولیت ناشی از صحت علمی یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله برعهده‌ نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود. در عین‌حال، فصلنامه‌ گنجینه دفاع مقدس در ویرایش مندرجات مقاله آزاد است. 3. مقاله حداکثر در 25 صفحه‌ چاپی (7000 کلمه) و بر روی کاغذ A4، با لوح فشرده در نرم‌افزار WORD نسخه 2007 به بعد، همراه اصل مقاله ارسال گردد. 4. در نگارش متن، معادل لاتین اسامی افراد و اصطلاحات و واژه‌های ضروری با شماره‌ ارجاع در پاورقی همان صفحه آورده شود. 5. آراء و دیدگاه‌های ارائه‌شده در مقاله‌ها بیان‌کننده‌ نظرات نویسنده مقاله بوده و دیدگاه فصلنامه نیست. 6. مسئولیت ناشی از صحت علمی یا دیدگاه‌ها و ارجاعات مندرج در مقاله برعهده نویسنده مقاله است. 7. فصلنامه در رد یا قبول و نیز اصلاح و ویراستاری دارای اختیار است. 8. معادل خارجی اسامی و اصطلاحات خارجی در پانوشت آورده شود و هر صفحه به‌طور مستقل شماره‌گذاری شود. 9. نمودارها، جداول و اشکال با یکی از نرم‌افزارهای Office به‌زبان فارسی و در اندازه‌های 8×12 یا 16 ×12 طراحی و اختصارات آن‌ها در پانوشت توضیح داده شود، نمودارها، جداول و اشکال به‌طور متوالی شماره‌گذاری شود. 10. مقاله‌ ارسالی بایستی دارای ساختار مقالات علمی-پژوهشی و با رعایت ضوابط ذیل تنظیم گردد: الف. صفحه‌ی عنوان عنوان کامل مقاله، نام کامل نویسندگان، بالاترین مدرک، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه یا سازمان متبوع، رتبه علمی یا پست سازمانی هر یک از نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، نشانی پستی، تلفن ثابت، تلفن همراه، نمابر و نشانی الکترونیکی نویسنده‌ مسئول درج گردد. ب. چکیده‌ی فارسی کلیه‌ مقاله‌های پژوهشی بایستی دارای یک چکیده‌ سازمان‌یافته شامل حداکثر 250 واژه در 8 سطر و خلاصه‌ای از هدف، روش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری بوده و منعکس‌کننده اهم مطالب مقاله باشد. در توضیح روش تحقیق، نوع روش نمونه‌گیری و جامعه‌ آماری مربوطه، ابزارهای پژوهش متغیرهای مورد بررسی و روش‌های تحلیل آماری داده‌ها مورد اشاره قرار گیرد. در اشاره به یافته‌ها، مقادیر دقیق احتمال (P-Value) تحلیل‌های آماری ذکر گردد. 3 تا 5 کلیدواژه نیز به‌عنوان واژگان کلیدی (به‌گونه‌ای که مقاله بر مبنای آن نمایه‌سازی شود) ارائه گردد. پ. کلیات بیان مسأله، پیشینه‌ تحقیق، تعاریف، اصول، تئوری‌ها، مجهولات به‌جا مانده از تحقیقات قبلی، چارچوب نظری تحقیق، فرضیات یا پرسش‌ها؛ در این قسمت نباید به یافته‌ها، نتایج پژوهش اشاره گردد. ت. روش شامل تبیین روش تحقیق، جامعه‌ آماری، روش نمونه‌گیری و ابزارهای پژوهش مورد اشاره قرار گیرد. چنان‌چه روش تحقیق به‌کار گرفته شده قبلاً اثبات شده و استاندارد است، به منابع مربوطه اشاره گردد، ولی در صورت جدیدبودن روش اجرا، لازم است درحد لازم معرفی شود تا برای دیگران قابل‌انجام و تکرار باشد. ث. یافته‌های تحقیق یافته‌های حاصل از روش‌های آماری، می‌تواند به‌صورت متن، جدول (شماره و عنوان آن در بالای آن) و نمودار (شماره و عنوان آن در زیر آن) ارائه گردد. میزان دقیق (P-Value) تحلیل‌های آماری ذکر گردد. ج. بحث و نتیجه‌گیری در این بخش به مقایسه‌ یافته‌های حاصل از تحقیق انجام شده با تحقیقات قبلی از منظر تفاوت‌ها و تشابهات بین آن‌ها پرداخته و در تأیید آن‌ها و یا در مورد دلایل تفاوت آن‌ها استدلال شود. جزئیات یافته‌های حاصل از این تحقیق و هم‌چنین تحقیقات قبلی نباید تکرار شوند. در انتها به درستی یا نادرستی فرضیات تحقیق و یا دلایل مربوط به عدم‌اخذ نتیجه قطعی اشاره گردد. چ. ارجاعات در نگارش ارجاعات مربوط به منابع درون‌متنی؛ به‌صورت APA (نام نویسنده، سال انتشار: شماره‌ صفحه) نگارش می‌شود. به‌طور مثال: (رضائی، 1394: 53) و (Smith, 2015: 12). در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، ذکر منبع بدین‌صورت (نام نویسنده و همکاران، سال انتشار: شماره‌ صفحه) نگارش شود. به‌طور مثال: (رضائی و همکاران، 1394: 53) و (Smith et. al, 2015: 12). ح. منابع تمامی مقاله‌ها بایستی دارای منابع مستند، موثق و مرتبط باشند. منابع مورد استفاده در متن، بایستی در پایان مقاله به‌ترتیب حروف الفبا به‌صورت ذیل تنظیم گردد: کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت لزوم)، انتشارات: محل انتشار. مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مترجم (در صورت لزوم)، عنوان نشریه، دوره، سال انتشار، شماره‌ نشریه، فصل چاپ، شماره‌ صفحه‌ ابتدا و شماره‌ صفحه‌ انتهای مقاله. مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مجموعه مقالات، نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت لزوم)، نام و نام خانوادگی ویراستار مجموعه، انتشارات: محل انتشار. رساله‌ تحصیلی: نام خانوادگی، نام (سال تدوین). عنوان رساله، مقطع تحصیلی، استاد راهنما، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه محل تحصیل. پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی، نام (آخرین زمان به‌روزرسانی پایگاه به‌صورت دقیق روز و ماه و سال) عنوان مقاله، نشانی پایگاه اینترنتی. خ. چکیده‌ی انگلیسی چکیده‌ فارسی مقاله دقیقاً به زبان انگلیسی ترجمه گردد.
مشخصات محصول

ResearchLibrary

جستجوی پیشرفته کتاب

Research

SabzArticleView

ارتباط با ما
میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفن روابط عمومی موزه : 1578 داخلی 876
بلیت فروشی تالارها : داخلی 910
بلیت فروشی سراسرنما : داخلی 911
تلفن 1578
فکس 88657016
خبر نامه