Research

طرحهای کسر از خدمت

از سال 1398 موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با کمک بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس در راستای حمایت از دانشجویان و دانش اموختگان تحصیلات تکمیلی در رشته های مختلف تحصیلی پروژه های مطالعاتی را تعربف و ارائه می کند تا متقاضیان مشمول نظام وظیفه و واجدین شرایط در مقاطع تحصیلات تکمیلی با انجام آنها از مزایایی کسر از خدمت سربازی بهره مند شوند. در سال جاری موضوعات و عناوین ذیل در رشته های مختلف برای کسر از خدمت سربازی ارائه شده است.

ردیف عنوان پروژه مقطع تحصیلی رشته و گرایش
1 طراحی سيستم هشدار دهنده اخطار پست برق موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دکتری برق(تمامی گرایش ها) و سایر رشته های مرتبط
2 طراحی نقشه هاي كنترلي و ارتباطي موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دکتری برق، فناوری اطلاعات و سایر رشته های مرتبط
3 طراحي سيستم كنترل تردد پست هاي موزه دکتری برق، فناروی اطلاعات، و سایر رشته های مرتبط
4 ارائه مدل‏ هاي بهينه سازي مصرف انرژي در موزه کارشناسی ارشد/ دکتری برق، فناروی اطلاعات
5 باز طراحی بخش اقوام و اقلیت‏ های قومی و مذهبی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با رویکرد اثرگذاری و جذابیت بیشتر برای بازدیدکنندگان کارشناسی ارشد/ دکتری معماری (تمامی گرایش ‏ها) و سایر رشته های مرتبط
6 باز طراحی بخش اسرا و آزادگان موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با رویکرد اثرگذاری و جذابیت بیشتر برای بازدیدکنندگان کارشناسی ارشد/ دکتری معماری (تمامی گرایش ها) و سایر رشته های مرتبط
7 مکان یابی و طراحی بخش جدید برای خودرو شهدای هسته ‏ای کارشناسی ارشد/ دکتری معماری (تمامی گرایش ها)، شهرسازی، برنامه ریزی شهری و سایر رشته های مرتبط
8 باز طراحی بخش شهید آوینی موزه با رویکرد اثرگذاری و جذابیت بیشتر برای مخاطبان کارشناسی ارشد/ دکتری معماری (تمامی گرایش‏ ها) و سایر رشته های مرتبط