SabzArticleView

روزشمار دفاع مقدس

EventsCalendar

گزارشی از رده های اطلاعاتی در مورد تدابیر و فعالیتهای دشمن برای مقابله با حمله احتمالی ایران

گزارشی از رده های اطلاعاتی در مورد تدابیر و فعالیتهای دشمن برای مقابله با حمله احتمالی ایران همراه با تبلیغات رسانههای عراق پیرامون عملیات آتی و تهدید به نابود كردن تأسیسات اقتصادی ایران در صورت حمله مزبور. گزارشهائی از ادامه فعالیت عملیات شناسایی در هور توسط نیروهای خودی. تمهیدات جهت تأسیس قسمت پدافندی ش.م.ر در یگان های سپاه با توجه به قطعی بودن استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی. شهادت 19 تن از رزمندگان خودی به دست ضدانقلاب در دو محور بوكان - مهاباد و اطراف بانه. فعالیتهای ارتش عراق در ارتباط با تحركات ایذایی عوامل ضدانقلاب در داخل و خارج كشور ادامه ورود كامیونها با محموله سلاح و تجهیزات از كشورهای اردن و عربستان به عراق ورود وزیر امورخارجه عراق به امریكا و تأكید مقامات عراقی بر تصمیم جهت تجدید روابط با واشنگتن.

SabzArticleView

ارتباط با ما
میدان ونک - بزرگراه شهید حقانی - انتهای خیابان سرو - روبروی پارک طالقانی - موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
تلفن روابط عمومی موزه 88657026 داخلی 876
بلیت فروشی تالارها : داخلی 910
بلیت فروشی سراسرنما : داخلی 911
تلفن 88657026
فکس 88657016
خبر نامه