نمایش محتوای سبز

رادیو سرو ، همراه لحظه های شماست.
رادیو سرو با برنامه سرو قامتان از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده همراه شماست..

SabzMediaView

نمایش محتوای سبز

SabzMediaView

SabzMediaView

نمایش محتوای سبز

نمایش محتوای سبز

چندرسانه ای
سروقامتان شماره ۹۸۲
موضوع : نقش روحانیت و ایمه جمعه در دوران دفاع مقدس تهیه کننده : زهرا طریقت رام
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲    سروقامتان برنامه شماره ۹۸۲ ۱- تیتراژ ۰۹:۴۵ ۲-شروع برنامه ۰۹:۴۷ ۳-معرفی برنامه «نام و ساعت پخش آیتم ها» ۰۹:۵۳ * خبر رادیو زیارت ۱۰:۰۰ ۴- الماس درخشنده (متن موضوع هفته )«نقش روحانیت و ائمه در دوران دفاع مقدس » ۱۰:۱۶ ۵-ارتباط تلفنی با«کارشناس سازمان هواشناسی کشور » ۱۰:۲۴ ۶-قلم...