نمایش محتوای سبز

رادیو سرو ، همراه لحظه های شماست.
رادیو سرو با برنامه سرو قامتان از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده همراه شماست..

SabzMediaView

یکشنبه 1401/7/3

نمایش محتوای سبز

SabzMediaView

SabzMediaView

نمایش محتوای سبز

نمایش محتوای سبز

چندرسانه ای
سروقامتان شماره ۹۸۲
موضوع : نقش روحانیت و ایمه جمعه در دوران دفاع مقدس تهیه کننده : زهرا طریقت رام
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲    سروقامتان برنامه شماره ۹۸۲ ۱- تیتراژ ۰۹:۴۵ ۲-شروع برنامه ۰۹:۴۷ ۳-معرفی برنامه «نام و ساعت پخش آیتم ها» ۰۹:۵۳ * خبر رادیو زیارت ۱۰:۰۰ ۴- الماس درخشنده (متن موضوع هفته )«نقش روحانیت و ائمه در دوران دفاع مقدس » ۱۰:۱۶ ۵-ارتباط تلفنی با«کارشناس سازمان هواشناسی کشور » ۱۰:۲۴ ۶-قلم...